Coda

Coda

شرکت کدا(CODA)با بیش از 30سال سابقه در بخش کشاورزی،کودهای شیمیایی،آلی و ارگانیک منحصر بفردی را در زمینهاصلاح خاک و آب کشاورزی،تامین عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف گیاهی ،هورمون های طبیعی و مصنوعی،اسید های آمینه آزاد و ترکیبات محافظت کننده گیاهی تولید کرده و تحت کنترل مجهزترین آزمایشگها های اروپا با جدید ترین استاندارد های ISO9001:2000(استاندارد تضمین کیفیت محصولات). ISO14001:2004(استاندارد سیستم مدیریت زیستی محیطی) به دست تولید کنندگان بخش کشاورزی در اقصی نقاط جهان می رساند.

از نقاط قوت دیگر شرکت کدا تولید محصولات ارگانیک تحت کنترل،بازرسی و گواهی شرکت BCSآلمان می باشد.

 

 

 

 

 

کودهای تغذیه ای

ترکیبات محافظت کننده

محرک های رشد

اصلاح کننده های خاک و آب

HASEL NOVIN AGR.CO