ای دالجین

ای دالجین

. ای دالجين حاوي عناصر پرمصرف ازت (1.45 ،)%فسفر (1 ،)%پتاسيم (1.4 ،)%كلسيم (0.2 ،)%گوگرد (2.8،)%منیزیم (0.2 )%و تمامي عناصر ريزمغذي آهن، منگنز، روي، مس، بر، موليبدن، تمامي هورمونهاي رشد گياهي (اكسين، جيبرلين، سيتوكنين)، كربوهيدراتها(مانيتول، المينارين، آلژنيك اسيد و ...) و تمامي اسيدهاي آمينه ضروري گياهي آزاد (6.72 )% و ... مي باشد.

. وجود طيف وسيع عناصرغذايي، تركيبات انرژي زاي گياهي و محركهاي رشدطبيعي هورموني و اسيدهاي آمينه آزاد، ای دالجين را به عنوان حرفه اي ترين كود موثر در افزايش ويژگيهاي كمي و كيفي محصولات زراعي و باغي مبدل ساخته است.

. بهترين زمان مصرف ای دالجين در درختان ميوه قبل گلدهي، پس از ريزش گلبرگها و در زمان رشد ميوه مي باشد.

قابليت اختلاط:

با تركيبات اسیدی قوي و روغن هاي معدني قابل اختلاط نمی باشد.

توجه : قبل مصرف آن را به خوبی تکان دهید.

 

 

 

HASEL NOVIN AGR.CO