کدامین بر-مولیبدن

کدامین بر-مولیبدن

 كدامين بر-مولیبدن به دليل دارا بودن اسيدهاي آمينه آزاد نوع L و مقادير بالایی بر و موليبدن تركيبي بي نظير به منظور تقويت سيستم ايمني گياه، افزايش مقاومت گياه در برابر تنشهاي محيطي، افزايش كمي و كيفي محصول، القاء فرايند گرده افشاني و افزايش سبزينگي و توليد كلروفيل مي باشد.

همراه بودن عناصر بر و مولیبدن در مجاورت اسیدهای آمینه آزاد از ایجاد استرس در مناطق دارای آبهای شور و تلخ می‌کاهد.

بهترین زمان مصرف آن در درختان میوه قبل از گلدهی (مرحله تورم جوانه)، مرحله تشکیل میوه، مرحله رشد میوه و پس از برداشت محصول می باشد

قابليت اختلاط: با تركيبات حاوي مس و روغن هاي معدني قابلاختلاط نمی باشد.

*نکات قابل توجه:  قبل مصرف آن را به خوبی تکان دهید.

*از مصرف آن بر روی درخت آلو اجتناب گردد.

مولیبدن بر اسید های آمینه آزاد عناصر
0/2 6/4 12/4 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO