خيار گلخانه اي هيبريد خاردار پیکولو

خيار گلخانه اي هيبريد خاردار پیکولو

بوته قوي با رشد رويشي مناسب

بوته پرگل (3 تا 5 گل در هر بند)

ميوه به رنگ تیره با خارهای برجسته

طول ميوه 10 تا 12 سانتيمتر و ضخامت آن 4 تا 5 سانتيمتر

مناسب براي صادرات

متحمل نسبت به سفيدك پودري (PM )و ويروس موزاييك خيار(CMV)

HASEL NOVIN AGR.CO