خیار گلخانه ای هیبرید آدرین سالار

خیار گلخانه ای هیبرید آدرین سالار

زودرس، بوته قوي با ساقه هاي جانبي، برگهاي نسبتا كوچك، ميانگره كوتاه، طول دوره باردهي طولانی

 بوته نیمه پرگل (2 تا 3 گل در هربند)

ميوه استوانهاي شكل، براق، برجسته، به رنگ سبز نسبتا تيره با دوره ماندگاري بالا (LSL )پس از برداشت

طول ميوه 17 تا 20 سانتيمتر

مناسب كشت پاييزه و بهاره

مقاوم به سفيدك پودري (PM )و متحمل به سفيدك كركي (DM ،)ويروس موزاييك خيار (CMV )و ويروس زردی رگبرگ خيار (CYVV)

HASEL NOVIN AGR.CO