خیار گلخانه ای هیبرید آدرین 489

خیار گلخانه ای هیبرید آدرین 489

بوته با رشد نسبتا قوي با قابليت توليد شاخه هاي جانبي

بوته پرگل (5 تا 6 گل در هر بند)

ميوه استوانهاي شكل، براق با شيارهاي كم عمق

اندازه ميوه 18 تا 20 سانتيمتر

مناسب كشت بهاره

HASEL NOVIN AGR.CO