فلفل شمشيري هيبريد ناز

فلفل شمشيري هيبريد ناز

بوته قوي و فرم بوته نسبتا بسته و ايستاده كه ميوه را در مقابل آفتاب مي پوشاند و بوته بسیار زودرس دارد. سرعت رويش بوته خيلي خوب و بسيار پر بار حتي در شرايط سرما

ميوه كشيده با طول ميانگين 20 سانتيمتر و قطر 3 سانتيمتر

ميوه شمشيري به رنگ سبز نسبتا تيره و يكنواخت، پوست ميوه صاف و فاقد چروك با تندي ماليم كه در شرايط گرماي شديد تندي آن بيشتر ميشود.

قدرت ماندگاري بالا پس از برداشت محصول

مناسب كشت گلخانه اي و فضاي باز

متحمل نسبت به ويروس موزاييك تنباكو (TMV)

HASEL NOVIN AGR.CO