فرتی پلاس7-3-4

.  اين كود براي درختان بويژه مركبات مانند پرتقال، نارنگي، ليمو و گريپ فروت مناسب مي باشد. لازمه عملكرد بالا در مركبات جذب مقدار زيادي عناصر غذايي از خاك مي باشد. براي حفظ اين عملكرد بايستي كمبود عناصر غذايي در خاك به طور مدام جايگزين گردد. وجود مقادير زيادي آهن (2200 پي پي ام) در اين كود سبب شده است كه جذب و انتقال آن در گياه تضمين كننده جذب بهتر انرژي خورشيد توسط گياه گردد. در كنار آهن وجود پتاسيم اضافي میتواند سلامت گياه و افزايش مقاومت و قدرت زنده ماني را افزايش دهد و از طرفي سبب تيره شدن رنگ برگها و استحكام و براقي رنگ ميوه گردد كه همگي از اثرات كاربرد اين نوع كود مي باشد. همچنين منگنز آن نيز سبب تسريع رسيدگي ميوه، تشكيل بذر در تمامي محصوالت زراعي و باغي مي گردد و از طرفي در تغذيه سيب زميني و غلاتبسيار حياتي مي باشد.

HASEL NOVIN AGR.CO