گروه ترکیبات محافظت کننده

آلپاسید
  • افزایش دهنده تعداد گل و محافظت‌کننده

سولفورین-کی
  • ترکیب منحصر به فرد کنترل کننده آفات و بیماریها

وین فوس
  • قارچ کش و باکتری کش سیستمیک

کوکسیل -91
  • بي همتاترين كود تغليظ يافته مسي در جهان

HASEL NOVIN AGR.CO