دکاپ

دکاپ

دکاپ حاوی فسفر و پتاسیم به فرم دی پتاسیم ارتو فسفات (K2HPO4 )بوده که دارای راندمان جذب بسيار بالایی بوده و درون بافت گیاه سریع، بدون رسوب و با سرعت بالا انتقال پیدا می‌کند.

 فسفر در رشد ریشه، گلدهی، زودرسی محصول و بهبود کیفیت محصولات و مقاومت در برابر بیماریها نقش دارد و پتاسیم نیز در متابولیسم کربوهیدراتها، سنتز پروتئین، فعالسازی آنزیمها، تنظیم آب و مقاومت در برابر تنش خشکی و شوری دخيل است.

دکاپ دارای پایین ترین میزان نمک در مقایسه با سایر کودهای می باشد و مطابق با ضوابط MFAR انگلستان و IV Codex مواد شیمیایی خوراکی آمریکا تولید شده است.

*قابليت اختلاط: با كودهاي حاوي كلسيم فراوان (نيترات كلسيم، كلريد كلسيم) قابل اختلاط نمي باشد.

پتاسیم فسفر عناصر
42 33 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO