پتاسول 52

پتاسول 52

 پتاسول 52 ،كود پتاسيم مايع است كه باعث بهبود كيفيت و كميت محصول مي گردد. اين فرمول بالاترین میزان جذب و سريعترين نتيجه را تضمين مي كند. پتاسول در تمام سيستمهاي آبياري قطره اي، آبكود و محلولپاشي برگي قابل استفاده مي باشد.

اين محصول قابل كاربرد روي محصولات مختلف از جمله مركبات و زيتون، درختان ميوه، سبزيجات، سيب زميني و ساير محصولات زراعي مي باشد.

*قابليت اختلاط: با ترکیبات اسیدی قوی قابلیت اختلاط ندارد

پتاسیم عناصر
52 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO