هوبست85

هوبست85
هوبست85

هوبست-85 حاوی اسید هیومیک تغلیظ یافته بر پایه هیومات و فولوات پتاسیم می باشد که از بهترین منابع لئوناردیت جهان تهیه و استخراج شده است.

این کود دارای ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) بسیار بالا (MEQ600 /100CM) می باشدکه ویژگی کلات کنندگی فلزات و حفظ رطوبت آن را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده و آنرا در مقایسه با سایر کود های مشابه برتر می سازد.

*توجه: قبل از محلولپاشی در سطح محدود مورد آزمایش قرار گیرد

*قابلیت اختلاط:با کود های حاوی کلسیم فراوان (نیترات کلسیم.کلرید کلسیم)،ترکیبات حاوی مس ،گوگرد،فرآورده هایی باPH اسیدی و روغن های معدنی قابل اختلاط نمی باشد.

 

 

آهن گوگرد منیزیم پتاسیم اسید هیومیک  عناصر
1.2 3.7 0.2 8 85 درصد

HASEL NOVIN AGR.CO