برنامه غذایی

برنامه غذایی خیار گلخانه ای

 

برنامه غذایی

خیار گلخانه ای

برنامه غذایی ذیل یکی از پیشنهادات شرکت کشاورزی حاصل نوین است که با تکیه بر نتایج تحقیقات میدانی در گلخانه های ورامین، یزد، جیرفت، حاجی آباد و توسط کارشناسان فنی خبره و همچنین بهره گرفتن از نتایج منابع معتبر علمی همچون FAO fertilizer and plant nutrition guide, plant physiology, Cucumber Fertilizer & Growing Guide, Journal of the American Society for Horticultural Science, Commercial greenhouse vegetable handbook, Florida Greenhouse Vegetable Production Hand book
تهیه گردیده است.

گلخانه آقای صدیقی ورامین کشت بهاره و پاییزه سال 98
گلخانه آقای مشین چی ورامین کشت بهاره 99
گلخانه آقای زمانی یزد کشت بهاره سال 98
گلخانه آقای رعیت یزد کشت بهاره 98
گلخانه آقای حقی کشت بهاره سال 98
گلخانه آقای حصاری پیشوا زمستان 96

 

قبل از انتقال نشاء
شیوه مصرف میزان مصرف
آبکودکدامین رادیکولار ( 3 لیتر در 1000 ) و آبیاری سینی های نشاء
های کال ( 2 لیتر در 1000 ) و آبیاری سینی های نشاء
محلولپاشیکدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر ) + کدامین 150 اینترسل ( 1 لیتر ) در 1000

 

چند برگی
شیوه مصرف میزان مصرف
آبکودکداهوموس پی کی ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نوتری پیست 10-52-10 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کدامین رادیکولار  ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
محلولپاشیکدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )
کداکل برو یا آنتی پیت ( 1/5 لیتر در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم ) + وینج ( 1 لیتر ) در 1000

 

رشد رویشی
شیوه مصرف میزان مصرف
آبکودکدامین رادیکولار ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + نوتری پیست 20-20-20 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
کداسال پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
هوموسویل ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
محلولپاشی

هایپرتونیک ( 0/5 لیتر در 1000 ) + کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 )
نوتریفولیار 20-20-20 ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
کداکل برو یا آنتی پیت ( 1/5 لیتر 1000 )
سیلپاورکی ( 2 لیتر در 1000 )
کوکسیل ( 1 کیلوگرم در 1000 ) + آلپاسید ( 800-600 گرم ) در 1000

 

اوایل دوره برداشت
شیوه مصرف میزان مصرف
آبکودکدامین رادیکولار ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + نوتری پیست 44-12-12 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداهورت پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + تروفرت 52-0-0  ( 1/5-1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداسول پی اچ ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
محلولپاشی

های کال ( 1 لیتر در 1000 ) + اینترسل ( 1 لیتر در 1000 )
دکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )
کدامنیزیم ( 1/5 لیتر در 1000 ) + وای جی ( 100 گرم در 1000 )
وینچ (1 لیتر در 1000 ) + کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 )

 

اواسط تا انتهای دوره برداشت
شیوه مصرف میزان مصرف
آبکودکداسال پلاس 2000 ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نوتری پیست 44-12-12 ( 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداهورت پلاس ( 1 لیتر در 1000 متر مربع ) + تروفرت 52-0-0 ( 1/5 – 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع )
کداسول پی اچ  ( 1 لیتر در 1000 متر مربع )
نومافر ( 300-200 گرم در 1000 متر مربع )
هوبست ( 200 گرم در 1000 متر مربع )
محلولپاشی


دکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
کدامیکس ( 1/5 لیتر ) یا تروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + وای جی ( 100 گرم در 1000 )
اینترسل ( 1 لیتر در 1000 ) + پتاسول 52 ( 1/5 لیتر در 1000 )
های کال ( 1 لیتر ) + وینچ ( 1 لیتر ) در 1000 لیتر آب
آلپاسید ( 1 کیلوگرم در 1000 ) + سولفورین کی ( 1/5 لیتر در 1000 )
مورست ( 1 کیلوگرم ) در 1000 لیتر آب
نوتریفولیار 30-20-10 ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + کدامین 150 ( 1/5 لیتر در 1000 )

 

نکات مهم در استفاده برخی از کودها :

در صورت شوری آب و خاک، مصرف کداسال پرمیوم به تناوب در برنامه کودی قرار بگیرد.
* مصرف کوکسیل به همراه آلپاسید و یا کدافوس کی به همراه آلپاسید جهت پیشگیری از بروز بیماری های قارچی همانند سفیدک سطحی و دروغین موثر است.
* مصرف کداسول پی اچ در برنامه کودی، سبب آزاد سازی عناصر تثبیت شده در خاک میگردد.
* مصرف وای جی 50 به همراه مارمارین و یا مارین پاور در افزایش مقاومت به تنش های محیطی و ریکاوری گیاه پس از تنش بسیار موثر است.

 

توجه :

میزان بوته و بذر مصرفی در سطح هکتار به عوامل متعددی همچون نوع رقم کشت شده (هیبرید یا استاندارد)، اندازه برگ و حجم بوته، نحوه انجام عملیات هرس، نوع و بافت خاک، شرایط تغذیه ای گیاه و زمان و فصل کشت بستگی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 12 =