برنامه غذایی

برنامه غذایی سیب

 

برنامه غذایی

سـیـب

 

سمپاشی زمستانه
شیوه مصرف میزان مصرف
محلولپاشیکوکسیل ( 1 کیلوگرم در 1000 )

 

تورم جوانه
شیوه مصرف میزان مصرف
محلولپاشیاستارت پاور ( 1/5 – 1 لیتر در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )

 

 

بعد از ریزش گلبرگ ها
شیوه مصرف میزان مصرف
محلولپاشیکداکلبرو یا آنتی پیت ( 1 لیتر در 1000 ) + هایپرتونیک ( 0/5 لیتر در 1000 )
کود آبیارینوتری پیست 10-52-10 ( 10-5 کیلوگرم در هکتار ) یا یونی فوس ( 10-5 لیتر در هکتار )
نومافر ( 30 تا 50 گرم ) به ازای هر درخت

 

فندقی شدن میوه
شیوه مصرف میزان مصرف
محلول پاشیتروکوئن ( 1/5 کیلوگرم در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 در 1000 )
کداکلبرو ( 1 لیتر در 1000 ) + وینچ ( 1/5 لیتر در 1000 )
کود آبیارینوتری پیست 20-20-20 ( 10-5 کیلوگرم در هکتار )
هوبست ( 2 کیلوگرم در هکتار )

 

درشت شدن میوه
شیوه مصرف میزان مصرف
محلول پاشیدکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
های کال ( 1 لیتر در 1000 ) + وینچ ( 1 لیتر در 1000 )
کود آبیارینوتری پیست 44-12-12 ( 10-5 کیلوگرم در هکتار ) + کداهورت پلاس ( 10-5 لیتر در هکتار )
تروفرت 52-0-0 ( 20-15 کیلوگرم در هکتار )

 

رنگ گیری میوه
شیوه مصرف میزان مصرف
محلولپاشیاینترسل ( 1/5 لیتر در 1000 ) + پتاسول 52 ( 1/5 لیتر در 1000 )
کداکلبرو ( 1 در 1000 )

 

بعد از برداشت
شیوه مصرف میزان مصرف
محلولپاشیاستارت پاور ( 1 لیتر در 1000 ) + کدامین 150 ( 1 لیتر در 1000 )

 

  • در باغ هایی با مشکل شوری خاک ، مصرف کداسال پلاس 2000 در برنامه کود دهی قرار گیرد
  • مصرف کداسول پی اچ ، سبب کاهش پی اچ خاک و افزایش جذب عناصر غذایی به ویژه عناصر ریز مغذی می گردد
  • مصرف کدابریکس در مرحله رنگ گیری در افزایش قند و رنگ میوه موثر می باشد
  • در سیب قرمز ، مصرف کدامنیزیم در مرحله رنگ گیری در افزایش رنگ میوه موثر می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − یازده =