برنامه غذایی

برنامه غذایی پیشنهادی درختان پسته

برنامه غذایی درختان پسته حاصل نوین، حاصل 2 سال تحقیقات میدانی در منطقه فیض آباد خراسان رضوی با همکاری مهندس ذوالفقاری گرامی مدیر تعاونی پنبه کاران فیض آباد می باشد.

امیدواریم حاصل استفاده شما از این برنامه غذایی دعای خیری برای حاصل نوین و مهندس ذوالفقاری باشد که گران قیمت ترین هدیه شما به ما خواهد بود.

 

برنامه غذایی پیشنهادی

پـسـتـه

شیوه مصرف میزان مصرف
چالکود استفاده از کودهای آلی به همراه کودهای شیمیایی بر اساس آنالیز خاک و برگ

 

تورم جوانه
شیوه مصرف  میزان مصرف
محلولپاشی استارت پاور ( 1/5 لیتر در 1000 ) + کداکلبرو ( 1 لیتر در 1000 )

 

ارز نو
شیوه مصرف  میزان مصرف
محلولپاشی ازوتاپ ( 2 – 1/5 لیتر ) + کدامیکس (2 – 1/5 لیتر ) یا تروکوئون ( 2 – 1/5 کیلو در 1000 )
کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 ) + ( مارمارین 2 لیتر در 1000 )
های کال ( 1 لیتر ) + وینچ ( 1 لیتر ) در 1000 و تکرار محلولپاشی
کود آبیاری نوتری پیست 10-52-10 ( 10 کیلو در هکتار ) یا یونی فوس ( 10 لیتر در هکتار )

 

شروع رشد میوه
شیوه مصرف  میزان مصرف
محلولپاشی نوتری فولیار 20-20-20 ( 2 – 1/5 کیلو در 1000 ) + مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 )
هایپرتونیک ( 0/5 لیتر در 1000 ) + سیلپاور کی ( 2 لیتر در 1000 )
کداکلبرو ( 1/5 لیتر در 1000 ) + کدامین 150 ( 1/5 لیتر در 1000 )
کود آبیاری نوتری پیست 20-20-20 ( 10 کیلوگرم در هکتار ) + کداهوموس پی کی یا هوموسویل ( 10 لیتر  در هکتار )

 

پر کردن مغز
شیوه مصرف  میزان مصرف
کود آبیاری نوتری پیست 44-12-12 ( 10 کیلوگرم در هکتار ) + کداهورت پلاس ( 10 لیتر در هکتار )
تروفرت 52-0-0 ( 40-30 کیلوگرم در هکتار )

 

شیوه مصرف  میزان مصرف
محلولپاشی مارمارین ( 1/5 لیتر در 1000 ) + ازوتاپ ( 1/5 لیتر در 1000 ) + دکاپ ( 1/5 لیتر در 1000 )
کدافوس کی یا وین فوس ( 1/5 لیتر در 1000 ) + تروکوئن ( 1/5 کیلو در 1000 ) + وای جی 50 ( 100 گرم در 1000 )

 

بعد از برداشت
شیوه مصرف  میزان مصرف
محلولپاشی استارت پاور ( 1/5 لیتر در 1000 )
کود آبیاری کدامین رادیکولار ( 10 لیتر ) + کداسال پلاس 2000 ( 10 لیتر ) در هکتار

 

استفاده از محصول کوکسیل در سمپاشی زمستانه بهمراه روغن ولک در کاهش عارضه سرخشدگی موثر میباشد

محصول نوتری پیست 20-20-20 و کداهوموس پی کی در مخازن جداگانه ریخته و استفاده شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 13 =